Xin chào,

Bạn có thể liên hệ Thanh Nguyễn qua:

Email: thanhntt@thanhnguyen.co

Facebook: https://www.facebook.com/nttthanh2807

Fanpage: https://www.facebook.com/successwiththanh

 

Facebook Comments